Επιλογή Σελίδας

Αεροσυμπιεστής αναρτώμενος

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟΣ

– Αεροσυπιεστής 450 – 500 lt μαντεμένιος
– 3 βαλβίδες ασφαλείας αεροσυμπιεστού
– 6 παροχές αέρα
– Αυτόματο σύστημα λίπανσης ψαλιδιών
– Αεροφυλάκιο πιστοποιημένο

Αεροσυμπιεστής αναρτώμενος
400 lt
600 lt
800 lt
Αεροσυμπιεστής αναρτώμενος
400 lt
600 lt
800 lt

Σχετικά προϊόντα