Επιλογή Σελίδας

Αυτόνομος χορτοκοπτικός πλάγιος τροχός (ραντάρ)

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΡΟΧΟΣ (ΡΑΝΤΑΡ)

– Υδραυλικός πλαϊνός τροχός
– Με αισθητήρα ευαισθησίας ή χωρίς αισθητήρα (με ελατήριο)
– Αυτόνομος, υπεραυτόματος – χειροκίνητος
– Παρέχει υδραυλική μετατόπιση 60 cm
– Μετάδοση κίνησης με PTO
– Ρύθμιση ύψους κοπής με ρόδες
– Αμπελουργικός, δενδροκομικός

Αυτόνομος χορτοκοπτικός πλάγιος τροχός (ραντάρ)
0,40 m
0,60 m
0,80 m
Αυτόνομος χορτοκοπτικός πλάγιος τροχός (ραντάρ)
0,40 m
0,60 m
0,80 m

Σχετικά προϊόντα