Επιλογή Σελίδας

Αναρτώμενο πλευρικό υδραυλικό σύστημα περισυλλογής κλαδιών FG TL

ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ FG TL

– Με μεταβλητή ταχύτητα περιστροφής
– Περισυλλέγει κλαδιά και χόρτα

Αναρτώμενο πλευρικό υδραυλικό σύστημα περισυλλογής κλαδιών FG TL

Σχετικά προϊόντα