Επιλογή Σελίδας

Φρέζα αυτόματη συρταρωτή με αισθητήρα (κεραία) Η/BA

ΦΡΕΖΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ H/BA

– Ιπποδύναμη 20 – 40 HP

Φρέζα αυτόματη συρταρωτή με αισθητήρα (κεραία) Η/BA
1,05V m
1,25V m
1,45V m
1,65V m
1,25F m
1,45F m
1,65F m
Φρέζα αυτόματη συρταρωτή με αισθητήρα (κεραία) Η/BA
1,05V m
1,25V m
1,45V m
1,65V m
1,25F m
1,45F m
1,65F m

Σχετικά προϊόντα