Επιλογή Σελίδας

Φρέζα αυτόματη συρταρωτή με αισθητήρα (κεραία) ΗV-HF-HFF

ΦΡΕΖΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΗV-HF-HFF

– Ιπποδύναμη 40 – 70 HP

Φρέζα αυτόματη συρταρωτή με αισθητήρα (κεραία) ΗV-HF-HFF
1,35 m
1,40 m
1,60 m
1,85 m
2,05F m
2,30 m
Φρέζα αυτόματη συρταρωτή με αισθητήρα (κεραία) ΗV-HF-HFF
1,35 m
1,40 m
1,60 m
1,85 m
2,05F m
2,30 m

Σχετικά προϊόντα