Επιλογή Σελίδας

Φρέζα L

ΦΡΕΖΑ ΣΤΑΘΕΡΗ L

– Ιπποδύναμη 10 – 25 HP
– Συρταρωτή

Φρέζα σταθερή L
0,85 m
1,05 m
1,15 m
1,20 m
Φρέζα σταθερή L
0,85 m
1,05 m
1,15 m
1,20 m

Σχετικά προϊόντα