Επιλογή Σελίδας

Φρέζα μετατοπιζόμενη συρταρωτή με υδραυλική μετατόπιση S/BA

ΦΡΕΖΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ S/BA

– Ιπποδύναμη 20 – 40 HP

Φρέζα μετατοπιζόμενη συρταρωτή με υδραυλική μετατόπιση S/BA
1,05V m
1,25V m
1,45V m
1,65V m
1,25F m
1,45F m
1,65F m
Φρέζα μετατοπιζόμενη συρταρωτή με υδραυλική μετατόπιση S/BA
1,05V m
1,25V m
1,45V m
1,65V m
1,25F m
1,45F m
1,65F m

Σχετικά προϊόντα