Επιλογή Σελίδας

Φρέζα σταθερή SC

ΦΡΕΖΑ ΣΤΑΘΕΡΗ SC

– Ιπποδύναμη 90 – 170 HP
– Σταθερή
– Τοποθετείται και ανέμη
– Τοποθετείται κύλινδρος οδοντωτός

Φρέζα σταθερή SC
2,30 m
2,50 m
2,80 m
3,00 m
Φρέζα σταθερή SC
2,30 m
2,50 m
2,80 m
3,00 m

Σχετικά προϊόντα