Επιλογή Σελίδας

Φρέζα U

ΦΡΕΖΑ ΣΤΑΘΕΡΗ U

– Ιπποδύναμη 30 – 80 HP
– Σταθερή
– Τοποθετείται και ανέμη

Φρέζα σταθερή U
1,05 m
1,30 m
1,40 m
1,55 m
1,80 m
2,05 m
2,30 m
Φρέζα σταθερή U
1,05 m
1,30 m
1,40 m
1,55 m
1,80 m
2,05 m
2,30 m

Σχετικά προϊόντα