Επιλογή Σελίδας

Καταστροφέας BELLA

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ BELLA

– Ιπποδύναμη 30 – 80 HP
– Με πλευρική μετατόπιση
– Διπλής ζεύξης

Καταστροφέας BELLA
1,35 m
1,55 m
1,70 m
1,90 m
2,10 m
Καταστροφέας BELLA
1,35 m
1,55 m
1,70 m
1,90 m
2,10 m

Σχετικά προϊόντα