Επιλογή Σελίδας

Καταστροφέας BISONTE

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ BISONTE

– Ιπποδύναμη 50 – 110 HP
– Με πλευρική μετατόπιση
– Διπλής ζεύξης

Καταστροφέας BISONTE
2,20 m
2,50 m
2,80 m
3,00 m
Καταστροφέας BISONTE
2,20 m
2,50 m
2,80 m
3,00 m

Σχετικά προϊόντα