Επιλογή Σελίδας

Καταστροφέας BUFALO

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ BUFALO

– Ιπποδύναμη 100 – 140 HP
– Με πλευρική μετατόπιση
– Διπλής ζεύξης

Καταστροφέας BUFALO
2,50 m
2,80 m
3,00 m
Καταστροφέας BUFALO
2,50 m
2,80 m
3,00 m

Σχετικά προϊόντα