Επιλογή Σελίδας

Καταστροφέας CORAZZA

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ CORAZZA

– Ιπποδύναμη 40 – 80 HP
– Με πλευρική μετατόπιση

Καταστροφέας CORAZZA
1,55 m
1,70 m
1,90 m
2,10 m
2,30 m
Καταστροφέας CORAZZA
1,55 m
1,70 m
1,90 m
2,10 m
2,30 m

Σχετικά προϊόντα