Επιλογή Σελίδας

Καταστροφέας GIRAFFETTA

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ GIRAFFETTA

– Ιπποδύναμη 25 – 45 HP
– Πλευρικός
– Για αυλάκια και παρυφές δρόμων

Καταστροφέας GIRAFFETTA
1,20 m
1,40 m
1,60 m
1,80 m
Καταστροφέας GIRAFFETTA
1,20 m
1,40 m
1,60 m
1,80 m

Σχετικά προϊόντα