Επιλογή Σελίδας

Καταστροφέας TIGRE με αισθητήρα και περιστροφική βούρτσα BIO SYSTEM

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ TIGRE με αισθητήρα και περιστροφική βούρτσα BIO SYSTEM

– Ιπποδύναμη 30 – 100 HP
– Υδραυλικός έλεγχος
– Με περιστροφική βούρτσα περισυλλογής κλαδιών και χόρτων
– Κατάλληλος για βιολογική καλλιέργεια

Καταστροφέας TIGRE με αισθητήρα και περιστροφική βούρτσα BIO SYSTEM
1,00 m
1,25 m
1,35 m
1,50 m
1,75 m
2,00 m
2,70 m
Καταστροφέας TIGRE με αισθητήρα και περιστροφική βούρτσα BIO SYSTEM
1,00 m
1,25 m
1,35 m
1,50 m
1,75 m
2,00 m
2,70 m

Σχετικά προϊόντα