Επιλογή Σελίδας

Καταστροφέας TIGRE

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ TIGRE

– Ιπποδύναμη 55 – 100 HP
– Με πλευρική μετατόπιση

Καταστροφέας TIGRE
2,10 m
2,30 m
2,50 m
2,80 m
3,00 m
Καταστροφέας TIGRE
2,10 m
2,30 m
2,50 m
2,80 m
3,00 m

Σχετικά προϊόντα