Επιλογή Σελίδας

Κοπροδιανομέας διπλής ρίψης για κατεργασμένη κοπριά

ΚΟΠΡΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΡΙΨΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΚΟΠΡΙΑ

– Μήκος: 4000 mm
– Πλάτος: 1600/1800 mm
– Ράουλα: 4
– Χωρητικότητα: 4,5 / 5 m³
– Δάπεδο κυλιόμενο: Μηχανικό

Κοπροδιανομέας διπλής ρίψης για κατεργασμένη κοπριά
4,5 / 5 m³
Κοπροδιανομέας διπλής ρίψης για κατεργασμένη κοπριά
4,5 / 5 m³

Σχετικά προϊόντα