Επιλογή Σελίδας

Κοπροδιανομέας M30

ΚΟΠΡΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ M30

– Μήκος: 3000 mm
– Πλάτος: 1250 mm
– Ράουλα: 2
– Χωρητικότητα: 3 m³
– Δάπεδο κυλιόμενο: Μηχανικό

Κοπροδιανομέας M30
3 m³
Κοπροδιανομέας M30
3 m³

Σχετικά προϊόντα