Επιλογή Σελίδας

Κοπροδιανομέας M35S

ΚΟΠΡΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ M35S

– Μήκος: 3200 mm
– Πλάτος: 1600 mm
– Ράουλα: 4
– Χωρητικότητα: 3 m³
– Δάπεδο κυλιόμενο: Μηχανικό

Κοπροδιανομέας M35S
3 m³
Κοπροδιανομέας M35S
3 m³

Σχετικά προϊόντα