Επιλογή Σελίδας

Κοπροδιανομέας M50S

ΚΟΠΡΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ M50S

– Μήκος: 2950/3800 mm
– Πλάτος: 1800 mm
– Ράουλα: 4
– Χωρητικότητα: 3,2 / 4 m³
– Δάπεδο κυλιόμενο: Μηχανικό

Κοπροδιανομέας M50S
3,2 / 4 m³
Κοπροδιανομέας M50S
3,2 / 4 m³

Σχετικά προϊόντα