Επιλογή Σελίδας

Κοπροδιανομέας SL αναρτώμενος

ΚΟΠΡΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ SL

– Αναρτώμενο
– Αυτοτροφοδοτούμενο
– Χωρητικότητα: 1 m³
– Πλευρική ρίψη
– Για αμπελώνες, οπωρώνες

Κοπροδιανομέας SL
1 m³
Κοπροδιανομέας SL
1 m³


Σχετικά προϊόντα