Επιλογή Σελίδας

Κοπροδιανομέας SV60

ΚΟΠΡΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ SV60

– Μήκος: 4000 mm
– Πλάτος: 1600/1800 mm
– Ράουλα: 4
– Χωρητικότητα: 4,5 / 5 m³
– Δάπεδο κυλιόμενο: Μηχανικό

Κοπροδιανομέας SV60
4,5 / 5 m³
Κοπροδιανομέας SV60
4,5 / 5 m³

Σχετικά προϊόντα