Επιλογή Σελίδας

Κορφολογητής Ε600

ΚΟΡΦΟΛΟΓΗΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

– Κίνηση υδραυλική
– Ρύθμιση ύψους υδραυλική
– Ρύθμιση μήκους υδραυλική
– Ρύθμιση γωνίας κλίσης υδραυλική

Κορφολογητής Ε600
Κορφολογητής Ε600

Σχετικά προϊόντα