Επιλογή Σελίδας

Κορφολογητής S500

ΚΟΡΦΟΛΟΓΗΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

– Κίνηση υδραυλική
– Ρύθμιση ύψους υδραυλική
– Ρύθμιση μήκους υδραυλική
– Ρύθμιση γωνίας κλίσης υδραυλική

Κορφολογητής S500
Κορφολογητής S500

Σχετικά προϊόντα