Επιλογή Σελίδας

Πλευρικό υδραυλικό σύστημα περισυλλογής κλαδιών

ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ

– Με μεταβλητή ταχύτητα περιστροφής
– Περισυλλέγει κλαδιά και χόρτα

Πλευρικό υδραυλικό σύστημα περισυλλογής κλαδιών
Πλευρικό υδραυλικό σύστημα περισυλλογής κλαδιών

Σχετικά προϊόντα