Επιλογή Σελίδας

Σβολοκόπτης ASIAH (Σπαστός)

ΣΒΟΛΟΚΟΠΤΗΣ – ΣΒΟΛΟΤΡΙΦΤΗΣ ASIAH (ΣΠΑΣΤΟΣ)

– Ιπποδύναμη 90 – 110 HP
– Τοποθετείται και ανέμη
– Τοποθετείται κύλινδρος οδοντωτός

Σβολοκόπτης ASIAH (Σπαστός)
3,00 m
4,00 m
4,50 m
Σβολοκόπτης ASIAH (Σπαστός)
3,00 m
4,00 m
4,50 m

Σχετικά προϊόντα