Επιλογή Σελίδας

Σβολοκόπτης CA

ΣΒΟΛΟΚΟΠΤΗΣ – ΣΒΟΛΟΤΡΙΦΤΗΣ CA

– Ιπποδύναμη 50 – 120 HP
– Τοποθετείται και ανέμη
– Τοποθετείται κύλινδρος οδοντωτός

Σβολοκόπτης CA
2,00 m
2,50 m
3,00 m
3,50 m
4,00 m
Σβολοκόπτης CA
2,00 m
2,50 m
3,00 m
3,50 m
4,00 m

Σχετικά προϊόντα