Επιλογή Σελίδας

Σβολοκόπτης CP

ΣΒΟΛΟΚΟΠΤΗΣ – ΣΒΟΛΟΤΡΙΦΤΗΣ CP

– Ιπποδύναμη 120 – 240 HP
– Τοποθετείται και ανέμη
– Τοποθετείται κύλινδρος οδοντωτός

Σβολοκόπτης CP
3,00 m
3,50 m
4,00 m
4,50 m
5,00 m
Σβολοκόπτης CP
3,00 m
3,50 m
4,00 m
4,50 m
5,00 m

Σχετικά προϊόντα