Επιλογή Σελίδας

Σβολοκόπτης CR

ΣΒΟΛΟΚΟΠΤΗΣ – ΣΒΟΛΟΤΡΙΦΤΗΣ CR

– Ιπποδύναμη 120 – 180 HP
– Τοποθετείται και ανέμη
– Τοποθετείται κύλινδρος οδοντωτός

Σβολοκόπτης CR
3,00 m
3,50 m
4,00 m
Σβολοκόπτης CR
3,00 m
3,50 m
4,00 m

Σχετικά προϊόντα