Επιλογή Σελίδας

Σβολοκόπτης SCA (Σπαστός)

ΣΒΟΛΟΚΟΠΤΗΣ – ΣΒΟΛΟΤΡΙΦΤΗΣ SCA (ΣΠΑΣΤΟΣ)

– Ιπποδύναμη 140 – 240 HP
– Τοποθετείται και ανέμη
– Τοποθετείται κύλινδρος οδοντωτός

Σβολοκόπτης SCA (Σπαστός)
4,00 m
4,50 m
5,00 m
6,00 m
Σβολοκόπτης SCA (Σπαστός)
4,00 m
4,50 m
5,00 m
6,00 m

Σχετικά προϊόντα