Επιλογή Σελίδας

Σβολοκόπτης SCL (Σπαστός)

ΣΒΟΛΟΚΟΠΤΗΣ – ΣΒΟΛΟΤΡΙΦΤΗΣ SCL (ΣΠΑΣΤΟΣ)

– Ιπποδύναμη 100 – 200 HP
– Τοποθετείται και ανέμη
– Τοποθετείται κύλινδρος οδοντωτός

Σβολοκόπτης SCL (Σπαστός)
3,50 m
4,00 m
4,50 m
5,00 m
6,00 m
Σβολοκόπτης SCL (Σπαστός)
3,50 m
4,00 m
4,50 m
5,00 m
6,00 m

Σχετικά προϊόντα