Επιλογή Σελίδας

Σβολοκόπτης SCP (Σπαστός)

ΣΒΟΛΟΚΟΠΤΗΣ – ΣΒΟΛΟΤΡΙΦΤΗΣ SCP (ΣΠΑΣΤΟΣ)

– Ιπποδύναμη 140 – 300 HP
– Τοποθετείται και ανέμη
– Τοποθετείται κύλινδρος οδοντωτός

Σβολοκόπτης SCP (Σπαστός)
4,00 m
4,50 m
5,00 m
6,00 m
Σβολοκόπτης SCP (Σπαστός)
4,00 m
4,50 m
5,00 m
6,00 m

Σχετικά προϊόντα