Επιλογή Σελίδας

Σβολοκόπτης SH

ΣΒΟΛΟΚΟΠΤΗΣ – ΣΒΟΛΟΤΡΙΦΤΗΣ SH

– Ιπποδύναμη 120 – 240 HP
– Τοποθετείται και ανέμη
– Τοποθετείται κύλινδρος οδοντωτός

Σβολοκόπτης SH
2,50 m
3,00 m
3,50 m
4,00 m
4,50 m
Σβολοκόπτης SH
2,50 m
3,00 m
3,50 m
4,00 m
4,50 m

Σχετικά προϊόντα