Επιλογή Σελίδας
Φρέζα σταθερή F123

Φρέζα σταθερή F123

ΦΡΕΖΑ ΣΤΑΘΕΡΗ F123 – Ιπποδύναμη 60 – 120 HP Φρέζα σταθερή F123 2,05 m 2,30 m 2,50 m 2,80 m 3,00 m