Επιλογή Σελίδας

Αλατιέρα – Αλατοδιανομέας MOUNTY 1

    ΑΛΑΤΙΕΡΑ – ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ MOUNTY 1

    Χωρητικότητα: 1M³ – 2,5M³

    Βάρος: 350 Kg – 500 Kg

    Σχετικά προϊόντα