Επιλογή Σελίδας

Αντιρίδα (επίτονο)

ΑΝΤΙΡΙΔΑ (ΕΠΙΤΟΝΟ)

– Αντιρίδα (επίτονο): Τοποθετείται στην άκρη του πασάλου και βιδώνει 70 cm μέσα στο χώμα και κοντράρει τον πάσαλο.

Αντιρίδα (επίτονο)
Αντιρίδα (επίτονο)

Σχετικά προϊόντα