Επιλογή Σελίδας

Αντιρίδα (επίτονο)

    ΑΝΤΙΡΙΔΑ (ΕΠΙΤΟΝΟ)

    – Αντιρίδα (επίτονο): Τοποθετείται στην άκρη του πασάλου και βιδώνει 70 cm μέσα στο χώμα και κοντράρει τον πάσαλο.

    Αντιρίδα (επίτονο)
    Αντιρίδα (επίτονο)

    Σχετικά προϊόντα