Επιλογή Σελίδας

Φρέζα CS

  ΦΡΕΖΑ ΣΤΑΘΕΡΗ CS

  – Ιπποδύναμη 30 – 50 HP

  Φρέζα σταθερή CS
  0,85 m
  1,05 m
  1,25 m
  1,35 m
  1,45 m
  1,65 m
  1,85 m
  Φρέζα σταθερή CS
  0,85 m
  1,05 m
  1,25 m
  1,35 m
  1,45 m
  1,65 m
  1,85 m

  Σχετικά προϊόντα