Επιλογή Σελίδας

Καταστροφέας MIZAR/SR

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ MIZAR/SR

– Ιπποδύναμη 40 – 90 HP
– Με πλευρική μετατόπιση
– Διπλής ζεύξης

Καταστροφέας MIZAR/SR
1,75 m
2,00 m
2,25 m
Καταστροφέας MIZAR/SR
1,75 m
2,00 m
2,25 m

Σχετικά προϊόντα