Επιλογή Σελίδας

Καταστροφέας TBM

  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ TBM

  – Ιπποδύναμη 50 – 110 HP
  – Με πλευρική μετατόπιση
  – Ατσαλολαμαρίνα Strenx Stall 70

  Καταστροφέας TBM
  1,80 m
  2,00 m
  2,20 m
  2,50 m
  2,70 m
  Καταστροφέας TBM
  1,80 m
  2,00 m
  2,20 m
  2,50 m
  2,70 m

  Σχετικά προϊόντα