Επιλογή Σελίδας

Κλειδί αντιρίδας με αντιρίδα

ΚΛΕΙΔΙ ΑΝΤΙΡΙΔΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΡΙΔΑ

– Αντιρίδα (επίτονο): Τοποθετείται στην άκρη του πασάλου και βιδώνει 70 cm μέσα στο χώμα και κοντράρει τον πάσαλο.
– Κλειδί αντιρίδας: Βοηθητικό εργαλείο εφαρμογής αντιρίδων

Κλειδί αντιρίδας με αντιρίδα
Κλειδί αντιρίδας με αντιρίδα

Σχετικά προϊόντα