Επιλογή Σελίδας

Κλειδί αντιρίδας με αντιρίδα

  ΚΛΕΙΔΙ ΑΝΤΙΡΙΔΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΡΙΔΑ

  – Αντιρίδα (επίτονο): Τοποθετείται στην άκρη του πασάλου και βιδώνει 70 cm μέσα στο χώμα και κοντράρει τον πάσαλο.
  – Κλειδί αντιρίδας: Βοηθητικό εργαλείο εφαρμογής αντιρίδων

  Κλειδί αντιρίδας με αντιρίδα
  Κλειδί αντιρίδας με αντιρίδα

  Σχετικά προϊόντα