Επιλογή Σελίδας

Κοπροδιανομέας διπλής ρίψης για κατεργασμένη κοπριά

  ΚΟΠΡΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΡΙΨΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΚΟΠΡΙΑ

  – Μήκος: 4000 mm
  – Πλάτος: 1600/1800 mm
  – Ράουλα: 4
  – Χωρητικότητα: 4,5 / 5 m³
  – Δάπεδο κυλιόμενο: Μηχανικό

  Κοπροδιανομέας διπλής ρίψης για κατεργασμένη κοπριά
  4,5 / 5 m³
  Κοπροδιανομέας διπλής ρίψης για κατεργασμένη κοπριά
  4,5 / 5 m³

  Σχετικά προϊόντα