Επιλογή Σελίδας

Κορφολογητής S500

  ΚΟΡΦΟΛΟΓΗΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

  – Κίνηση υδραυλική
  – Ρύθμιση ύψους υδραυλική
  – Ρύθμιση μήκους υδραυλική
  – Ρύθμιση γωνίας κλίσης υδραυλική

  Κορφολογητής S500
  Κορφολογητής S500

  Σχετικά προϊόντα