Επιλογή Σελίδας

Καταστροφέας FURBA

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ FURBA

– Ιπποδύναμη 10 – 40 HP
– Με πλευρική μετατόπιση

Καταστροφέας FURBA
1,00 m
1,20 m
1,40 m
1,60 m
1,80 m
Καταστροφέας FURBA
1,00 m
1,20 m
1,40 m
1,60 m
1,80 m

Σχετικά προϊόντα