Επιλογή Σελίδας

Καταστροφέας SIRIO/S

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ SIRIO/S

– Ιπποδύναμη 35 – 50 HP
– Με πλευρική μετατόπιση

Καταστροφέας SIRIO/S
1,35 m
1,50 m
1,65 m
1,80 m
Καταστροφέας SIRIO/S
1,35 m
1,50 m
1,65 m
1,80 m

Σχετικά προϊόντα