Επιλογή Σελίδας

Καταστροφέας GIRAFFONA

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ GIRAFFONA

– Ιπποδύναμη 120 – 180 HP
– Πλευρικός
– Για αυλάκια και παρυφές δρόμων

Καταστροφέας GIRAFFONA
2,10 m
2,30 m
2,60 m
Καταστροφέας GIRAFFONA
2,10 m
2,30 m
2,60 m

Σχετικά προϊόντα