Επιλογή Σελίδας

Καταστροφέας GEMINI

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ GEMINI

– Ιπποδύναμη 60 – 100 HP
– Με πλευρική μετατόπιση
– Διπλής ζεύξης

Καταστροφέας GEMINI
2,20 m
2,50 m
2,75 m
3,00 m
Καταστροφέας GEMINI
2,20 m
2,50 m
2,75 m
3,00 m

Σχετικά προϊόντα