Επιλογή Σελίδας

Καταστροφέας TORNADO

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ TORNADO

– Ιπποδύναμη 60 – 140 HP
– Με πλευρική μετατόπιση

Καταστροφέας TORNADO
2,30 m
2,50 m
2,80 m
3,10 m
Καταστροφέας TORNADO
2,30 m
2,50 m
2,80 m
3,10 m

Σχετικά προϊόντα