Επιλογή Σελίδας

Φρέζα αυτόματη συρταρωτή με αισθητήρα (κεραία) Η/BA

  ΦΡΕΖΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ H/BA

  – Ιπποδύναμη 20 – 40 HP

  Φρέζα αυτόματη συρταρωτή με αισθητήρα (κεραία) Η/BA
  1,05V m
  1,25V m
  1,45V m
  1,65V m
  1,25F m
  1,45F m
  1,65F m
  Φρέζα αυτόματη συρταρωτή με αισθητήρα (κεραία) Η/BA
  1,05V m
  1,25V m
  1,45V m
  1,65V m
  1,25F m
  1,45F m
  1,65F m

  Σχετικά προϊόντα