Επιλογή Σελίδας

Γκρουπ στελεχοκόπτη IF-140j

ΓΚΡΟΥΠ ΣΤΕΛΕΧΟΚΟΠΤΗ IF-140j

– Ισχύς: 60hp
– Σχέση: 1:2

Σχετικά προϊόντα