Επιλογή Σελίδας

Καταστροφέας BUFALO

  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ BUFALO

  – Ιπποδύναμη 100 – 140 HP
  – Με πλευρική μετατόπιση
  – Διπλής ζεύξης

  Καταστροφέας BUFALO
  2,50 m
  2,80 m
  3,00 m
  Καταστροφέας BUFALO
  2,50 m
  2,80 m
  3,00 m

  Σχετικά προϊόντα